Toplotne črpalke


Z izbiro novega sistema ogrevanja sprejmete odločitev o tem, kako visoki ali nizki bodo vaši stroški ogrevanja v naslednjih desetletjih. Razen tega ima vaša odločitev pozitiven ali negativen vpliv na okolje.

V preteklih letih so se zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem za ogrevanje bistveno spremenile. Zaradi povišanih cen energije in rastočega zavedanja glede okolja je danes v ospredju gospodarnost brez izgub udobja, pri optimalnem varovanju narave in ekosistema.

Največjo nevarnost na svetu predstavljajo klimatske spremembe, vendar lahko vsak izmed nas prispeva majhen doprinos k temu, da bodo tudi naši otroci in vnuki živeli v ohranjenem okolju. Tehnika za uresničitev le-tega je že pripravljena. Potrebno jo je le uporabiti.

Z vgradnjo sistema ogrevanja, ki je opremljen s toplotno črpalko se boste odločili tako za zelo nizke stroške ogrevanja in obratovanja, kot tudi za zelo nizke emisije škodljivih snovi. Na licu mesta je količina emisij skoraj enaka nič. Zaradi tega je toplotna črpalka z vidika dobrega ravnanja z okoljem prva izbira. Z modernimi toplotnimi črpalkami je mogoče zelo učinkovito ogrevati, pripravljati toplo vodo, prezračevati in hladiti. 

Nafta in plin sta vedno dražja

Svetovna rast potreb po energiji in trgovanje z energijo na borzah dražijo cene zemeljskega plina, premoga, nafte in električne energije. Na srečo je vpliv podražitev električne energije na toplotne črpalke majhen, ker le te ogrevajo s pomočjo velikih količin brezplačne sončne energije iz okolice. Če uporabljate toplotno črpalko ste zaradi tega pri ogrevanju neodvisni od nafte in plina.

Več kot trideset let je bila cena električne energije skoraj enaka, poleg tega pa cena električne energije narašča bistveno počasneje. Neprijetnih presenečenj, kot pri strmo rastočih cenah plina in nafte ne boste doživeli, ker je večina električne energije proizvedena iz domače energije in vedno večjega deleža obnovljivih virov energije, kot so npr. energija vetra in solarna energija.

Toplotne črpalke iz našega prodajnega programa so zasnovane tako, da ogrevajo z optimalnim razmerjem med potrebno pogonsko energijo in brezplačno toploto okolice. 

Pri sistemu ogrevanja s toplotno črpalko podaja sonce 75% in več potrebne energije za ogrevanje objektov in pripravo tople sanitarne vode. Sončna toplota je akumulirana neposredno pred vašimi vrati v zraku, v zemlji in podtalnici. Ta toplota okolice je na razpolago v praktično neomejenih količinah. Za vsakega izmed nas.

Z uporabo te toplote in samo 25% pogonske energije toplotne črpalke proizvajajo 100% energije za ogrevanje. Tako npr. 1 kW pogonske energije pridobimo 4 kW energije za ogrevanje, čisto, tiho in udobno. Tako toplotne črpalke usklajujejo ekonomijo in ekologijo ter vam nudijo udobje v sozvočju z naravo. 

Najbolj ekonomične toplotne črpalke delujejo, če je razlika med vstopno temperaturo vira toplote in temperature ogrevalnega tokokroga karseda majhna. Zaradi tega so ogrevalni sistemi z nizkimi temperaturnimi, kot sta talno ali stensko ogrevanje in nizkotemperaturnimi radiatorji idealni partnerji toplotnih črpalk.

Izbira vira toplote

Obstajajo trije načini na katere lahko toplotno črpalko oskrbujemo s toplotno energijo. S sončno toploto, ki je akumulirana v zraku, v zemlji ali pa v podtalnici.

Proizvedena toplota iz trenutnega vira; zraka, zemlje(medij slanica) ali vode in toplotne črpalke se preko toplotnega izmenjevalca in medija(vode) prenaša na ogrevalni sistem npr. na talno (ali stensko) ogrevanje ali radiatorje.

Kot ogrevalni medij se ponavadi uporablja voda. Zaradi tega govorimo o toplotnih črpalkah zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda.

Prednosti toplotnih črpalk lahko enako uživate v novogradnjah, kot tudi v starejših zgradbah.

Za sanacije ogrevalnih sistemov, kjer se ogreva z radiatorji imamo v ponudbi toplotne črpalke, ki zagotavljajo visoke temperature na predtoku, tudi do 80°C za nizkoenergijske hiše ali za sanacije ogrevalnega sistema. Pri sanaciji lahko zaradi tega pogosto še naprej uporabljate obstoječe radiatorje. S tem se občutno zmanjšajo stroški adaptacije.

Copyright © 2011 Energotim. | Vse pravice pridržane. | Administracija