Nove subvencije EKO SKLADA:

Za toplotne črpalke:
- do 1.000 EUR za zrak-voda in do 2.500 EUR za voda-voda in zemlja-voda
- do 2.500 EUR za zrak-voda in do 4.000 EUR za voda-voda in zemlja-voda za primer zamenjave stare kurilne naprave
- do 3.200 EUR za zrak-voda in do 5.000 EUR za voda-voda in zemlja-voda za primer zamenjave stare kurilne naprave samo na področjih, kjer imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka

Za plinske kondenzacijska peči:
- do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR

Za solarne sisteme:
- do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2

Eko sklad nudi nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah za naslednje ukrepe:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, 
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, 
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
J- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
K- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
L- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Več informacij najdete na:
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud?financiranje%5B%5D=subvencija
ekosklad

Pri prijavi vam z veseljem pomagamo in uredimo dokumentacijo namesto vas!

 

POŠLJI POVPRAŠEVANJE